2020 var det mest krevende året for kulturen i moderne historie, og for kulturbransjen har virkningene av regjeringens korona-nedstenginger vært svært inngripende.

Smittevernstiltak har rammet urettferdig og uproporsjonalt, og en hel sektor har tapt inntekter og verdiskapning. Mange utøvende og skapende kunstnere, produksjonspersonell og andre kulturarbeidere har tapt levebrødet sitt. Regjeringen har gitt løfter til kultursektoren som de ikke har holdt.

For oss som arbeider i Creo har det siste året vært svært preget av koronapandemien og arbeidet for å etablere støtte- og kompensasjonsordninger og hjelpe våre medlemmer gjennom krisen. Vi vært i konstant beredskap, påvirket regjering og Storting, brukt media til å fortelle om våre medlemmers situasjon og utfordringer, og endret norsk politikk.

På under en uke fikk vi etablert kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Creo har også vært sentrale i kampene for å få utviklet, videreført og forbedret andre kompensasjonsordninger for kulturlivet og kulturbransjen – ekstra midler til Kulturrådet og Fond for utøvende kunstnere, kompensasjonsordninger for tapte inntekter og stimuleringsordninger til gjennomføring av arrangement.

Vi har kjempet for at våre ansatte medlemmer ikke skulle bli permitterte, men fortsatt fikk gå på jobb, og bidra til å oppfylle institusjonenes samfunnsoppdrag – i en tid der vi på mange måter har trengt kulturen mer enn noen gang. Vi har møtt ministre, stortingsrepresentanter, byråkrater, kommisjoner og mange andre. Og vi har vært i media i et omfang vi aldri tidligere har vært i nærheten av.

Det denne krisen har vist oss er at Creo er i stand til å levere på de løftene vi har gitt til våre medlemmer; at vi jobber for dem, at vi stiller opp for dem og at vi arbeider hardt – hver eneste dag – for kulturens plass i samfunnet.

 

Les mer om vårt arbeid i årsmeldingen for 2020.

 

Årsmelding 2020