2022 var på alle måter et spesielt og litt utfordrende år for oss i Creo – både for våre tillitsvalgte og medlemmer.

Vi startet året med fortsatte nedstenginger og restriksjoner på grunn av Koronapandemien, det brøt ut krig mellom våre naboland Russland og Ukraina, vi opplevde strømkrise, ualminnelig prisvekst og renteøkninger, og vi i Creo avviklet vårt landsmøte.

Nå var nok ikke det sistnevnte av samme alvorlighetsgrad som de andre hendelsene i 2022, men for oss i Creo er et landsmøte noe som krever mye, både av tid, planlegging og økonomi. Et landsmøte er vår organisasjons høyeste myndighet, og de vedtak og valg som gjøres der har ikke bare konsekvenser for Creo og for våre medlemmer, men også for norsk kunst- og kulturliv.

Og Creo har gjort mer i 2022 enn å avholde lansdmøte! I årsmeldingen kan du lese mer om Creos politiske arbeid, om tariffoppgjør, saksbehandling, juridisk rådgivning, kurs, arrangementer, prosjekter og kommunikasjon – for å nevne noe.

Vi reflekterer over de utfordringene vi har møtt, og ser fremover mot våre mål for den kommende landsmøteperioden.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke alle våre dedikerte tillitsvalgte, medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere for engasjement og bidrag til å styrke kultursektoren.

Sammen har vi skapt et kraftfull og solidarisk fellesskap – og det er nettopp dette som er fundamentet for Creos videre arbeid for norsk kunst og kultur.

God lesning!

Last ned Creos årsmelding 2022