Les mer om organisasjonens aktiviteter, resultater og fremtidige planer.

Etter et turbulent 2022 var 2023 på mange måter mer som et vanlig fagforeningsår. Likevel har det ikke manglet utfordringer eller krevende arbeidsoppgaver. Verdenssituasjonen og de økonomiske rammevilkårene har preget både Creo som organisasjon, våre medlemmer og vårt kunst- og kulturliv.

Organisasjon og politisk arbeid

I 2023 fokuserte Creo på å styrke organisasjonen og videreutvikle vårt politiske arbeid. Vi har kommet godt i gang med de arbeidsoppgavene landsmøtet i 2022 påla oss. Vi har utarbeidet ny visjon for Creo, Organisasjons- og vedtektskomitéen er i nå gang og Creo UNG har startet sitt arbeid.

Vi har intensivert innsatsen for å sikre bedre økonomiske vilkår og sosiale rettigheter for kunst- og kulturarbeidere, og vi har samarbeidet tett med politiske beslutningstakere for å fremme kunstens og kulturens betydning i samfunnet. Vårt engasjement strekker seg også til miljø og bærekraft, mangfold og scenekunstmedisin.

Bistand og medlemsfordeler

Creo har tatt imot nye medlemsgrupper og lansert nye medlemsfordeler. Vi har bistått våre medlemmer både individuelt og kollektivt, og vi har jobbet for å styrke kompetansen blant våre medlemmer gjennom veiledning, kurs, arrangementer og ressurser på nettsiden. Vi har også jobbet for en bedre brukeropplevelse gjennom våre plattformer, inkludert Creos nettside, Min Side, Arbeidsgiverportalen, Nyhetsbrev og Sosiale medier.

Felleskap er fundamentet for Creos arbeid

Vi vil takke alle våre dedikerte tillitsvalgte, medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere for deres engasjement og bidrag til å styrke kultursektoren. Sammen har vi skapt et kraftfullt og solidarisk fellesskap. Dette er selve fundamentet for Creos videre arbeid for norsk kunst og kultur.

Vi oppfordrer alle til å lese årsmeldingen for 2023, som gir en grundig gjennomgang av våre aktiviteter, resultater og fremtidige planer.

God lesning!

 

Årsmeldingen kan du laste ned her