Creos årsmelding 2021

Det er over 20 år siden fusjonen i 2001, hvor tre små kunstnerorganisasjoner samlet seg og ble til noe større. Siden den gangen har vi nesten doblet oss i antall medlemmer og ansatte. Creo har gått fra å være en organisasjon med lite struktur og lav profesjonalisering, til å bli en virksomhet med en organisering tilpasset framtiden, med moderne verktøy og systemer, ytterligere vekst, og med en kultur der medlemmene og fellesskapet står i enda mer i fokus.

Creo er, og skal være, Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon. Creo skal også skal ta del i det overordnede ansvaret for norsk kunst- og kulturliv. Både når det kommer til utvikling, posisjon, status og økonomi.

En helt avgjørende grunnmur

Særlig de siste to årene har Creo virkelig fått vist hva vi er gode for. I løpet av koronatiden har arbeidet vi har lagt ned de foregående årene gitt resultater. Omstillingene har gitt Creo en helt avgjørende grunnmur å arbeide ut fra. Noe som har vært viktig i det noen ganger overveldende arbeidet for å sikre våre medlemmer lønns-, honorar – og arbeidsbetingelser gjennom en pandemi som har vart betydelig lengre enn de fleste hadde forutsett.

I løpet av koronatiden har arbeidet vi har lagt ned de foregående årene gitt resultater.

Et krevende år

2021 har vært et krevende år for Creos medlemmer – et år med pandemi, nedstengninger, gjenåpninger, og nye nedstengninger. Gang på gang har vi kjempet for forlengelse av kompensasjonsordningene, og Creo jobber stadig for å sikre at sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere utredes, forbedres og styrkes.

Creos medlemmer har også stått sammen gjennom en 52 dager lang streik i orkester-, teater- og opera sektoren, som til slutt endte med fullt gjennomslag for vårt krav om en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon – noe vi har kjempet for siden 2016. 

Creo har stått på i 2021. Vi har lykkes i vårt arbeid, stort sett, med noen forbehold. Det tror og håper vi våre medlemmer både ser og setter pris på.

 

Les Creos årsmelding 2021