Fabiola Charry er utdannet billedkunstner og jobber som rådgiver for Norsk Kulturskoleråd. Hun er tillitsvalgt på arbeidsplass og medlem av Creo.

Charry er prosjektkoordinator for bl.a. «Koordinert kulturarbeid for barn og unge»

Vi bistår kommuner gjennom organisasjonsutvikling, rammeplanverk, kulturpolitiske strategier, samt kulturskolens utviklingsprosesser som kommunale ressurssentre.

15 år i Creo

For rundt 15 år siden kom Charry i kontakt med en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Hun fortalte henne om Creo og hvorfor det var lurt å bli med i et fagforbund.

– På den tiden het organisasjonen Musikernes fellesorganisasjon, og for meg virket det som om den kun var for musikere. Men det var det jo ikke! Så jeg er glad for at jeg ble medlem likevel. Det er så bra at vi nå heter Creo, for vi dekker så mange flere områder av kulturfeltet enn musikk.

Les mer om medlemsskap i Creo

– Jeg fikk veldig god hjelp av dyktige folk

De fleste vil oppleve å havne i en vanskelig situasjon gjennom et yrkesliv. Det fikk Charry erfare og hvorfor det da er lurt å være fagorganisert.

– Plutselig står man maktesløs ovenfor en situasjon! Da er det fint med hjelp. I Creo jobber det utrolig gode jurister og advokater som gir deg all den hjelpen du trenger gjennom rådgivning, veiledning og bistand. Jeg fikk veldig god hjelp av dyktige folk. 

En viktig aktør

Charry løfter også frem Creos rolle som kulturaktør, og viktigheten av det politiske arbeidet.

– Om du ser på fagforeningene i kulturfeltet så skiller Creo seg ut. Creo har en sterk tilstedeværelse, og deltar på mange områder i bransjen. De er raskt på ballen og snakker på vegne av oss ovenfor regjering og departementer. De er raskt ute med et kritisk blikk og konstruktive innspill for hele kulturfeltet. I mine øyne, er Creo er den sterkeste fagforeningen på kulturfeltet, med en sterkt og tydelig kulturpolitisk retorikk!