Over 10 000 mennesker fra kulturlivet er organisert i Creo. – Som fagorganisert står du trygt i arbeidslivet, sier Christine Thomassen.

Thomassen er nestleder i Creo – forbundet for kunst og kultur. Creo er en del av LO, og representerer interessene til de som har inntekt fra kunst- og kulturfeltet i Norge.

– Creo organiserer musikere, lærere, scenekunstnere, teknikere, tradisjonshåndverkere, klesdesignere og mange flere. Det er rekke gode grunner til å investere i et fagforeningsmedlemskap.

Ønsker du å bli medlem? Les mer her!

Christine Thomassen, nestleder i Creo

Creo jobber for din lønn og dine vilkår

– I motsetning til hva mange tror, finnes det ikke en minstelønn i Norge. Årsaken til at Norge har relativt høye lønninger kommer av at mange er fagorganisert. Gjennom å være fagorganisert forhandler man lønn i fellesskap. Da får man ofte større gjennomslag sammenlignet med arbeidstakere som forhandler individuelt, sier Thomassen.

Hun forteller at mange av de godene vi har i dag, som fem ukers ferie, overtidsbetalt og 37,5 timers arbeidsuke, kommer av at man i fellesskap har blitt enige om spillereglene i arbeidslivet. Mange av disse godene er ikke forankret i lover, men er blitt til gjennom tariffavtaler.

– En tariffavtale er en kollektiv avtale som er forhandlet frem mellom en fagforening og en arbeidsgiver, eller arbeidsgiverorganisasjon. Er du tilknyttet en tariffavtale er du sikker på at rettighetene dine er ivaretatt.

Det er viktig å kunne bistå medlemmer uansett arbeidssituasjon.

Selvstendig næringsdrivende i kunst- og kulturfeltet

Mange i kulturfeltet har ulike former for arbeid, og ofte flere arbeids- og oppdragsforhold. Det er vanlig å både være ansatt og drive selvstendig. Da er det lurt å være organisert i Creo, hvor du får bistand i alle ledd.

– Det ganske store forskjeller mellom å være ansatt, frilanser og selvstendig næringsdrivende, og behovene vil variere. For oss i Creo er det viktig å kunne bistå medlemmer uansett arbeidssituasjon.

– Medlemmer som er frilansere eller selvstendig næringsdrivende har ofte behov for juridisk bistand og veiledning. Dette kan handle om alt fra kontrakter, til inkassokrav. Creo har et sterkt juridisk team, som til sammen har mange års erfaring og kan bistå medlemmer i både små utfordringer og mer alvorlige saker hvor Creos advokater representere medlemmer i rettsaker.

Juridisk bistand er inkludert i medlemskapet for alle Creos medlemmer, både frilansere og arbeidstakere. Les mer!

Gode forsikringsordninger og LOfavør

Alle medlemmer i Creo har inkludert innbo-, ulykke-, og ansvarsforsikring i sitt medlemskap.

–  Creo er en organisasjon som er styrt av og for sine medlemmer. I fellesskap har vi forhandlet frem en rekke gode fordeler til våre medlemmer. Noen av disse er inkludert i medlemskapet, andre kan du legge til etter behov, f.eks. reiseforsikring. Den største fordelen er kanskje LOfavør, som jeg tror må være Norges største fordelsprogram, ler Thomassen.

– LOfavørs fordeler er fremforhandlet på vegne av LOs medlemmer, og strekker seg fra gunstige boliglånsrenter, strømavtaler, helseforsikringer, rabatter på reise, hotell, bil og utrolig mye mer.

Høy boligrente? Sjekk ut tilbudene du får som fagorganisert

Kulturlivet står sterkere sammen

Creo er en fagforening, men også Norges største organisasjon for kunstnere og kulturarbeidere. Med dette følger et ansvar om å sikre en god og bærekraftig kulturpolitikk.

– I Creo har vi troen på at kunst- og kulturfeltet må stå samlet for å kunne medvirke og forme norsk kulturpolitikk. Vi jobber aktivt for at politikere og beslutningstagere skal ha god innsikt i og forståelse for hvordan feltet fungerer. På den måten kan vi sikre at gode beslutninger blir tatt, og at vi får en norsk politikk som styrker kulturen og alle som jobber i den.

Som medlem i Creo er du ikke bare sikret i ditt eget yrkesliv, du er også med på å styrke fellesskapet i hele kunst- og kulturfeltet. Det er ingen hemmelighet at styrken ligger i antall. Når feltet står sammen, vil man også ha større medvirkning i politikken.

Bli medlem i dag