Creo jobber for dere som har inntekt fra kulturen.

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon og fagorganisasjon i kulturbransjen. Med over 10 500 medlemmer representerer Creo musikere, scenekunstnere, pedagoger, scenografer, teknikere og mange mange flere!

Stå trygt i arbeidslivet

Creo er en fagorganisasjon i LO-familien. Som medlem hos oss står du trygt i arbeidslivet. Vi jobber for å sikre dine lønns- og arbeidsvilkår ovenfor arbeidsgivere og politikere. Vilkår som tariff, sykepenger, fødselspermisjon, overtid, tillegg for kveld-, helg- og nattarbeid, ferie osv. er noe mange tar for gitt. Dette er goder som fremforhandles og opprettholdes av fagforeningene. Er du medlem hos oss vil vi forhandle med arbeidsgiver på vegne av deg for å sikre lønnsvekst og gode rettigheter.

Bli medlem i Creo

Du kan være trygg på at Creo har erfaring og kompetanse til å bistå deg i de utfordringene du måtte møte

Juridisk bistand

Som medlem i Creo har du alltid tilgang til juridisk rådgivning og bistand i jobbrelaterte forhold. Dette gjelder enten du er arbeidstager, frilanser, eller selvstendig næringsdrivende. Vi hjelper deg med kontrakter, opphavsrett, ukompensert arbeidstid, feil lønnsutbetaling, inkassotjenester og trygderettigheter.

Creo bistår selvfølgelig også når det kommer til alvorlige hendelser i arbeidslivet, som for eksempel trakassering og oppsigelser. I Creo jobber det jurister og advokater med spisskompetanse på arbeidslivet i kulturbransjen. Du kan være trygg på at vi har erfaring og kompetanse til å bistå deg i de utfordringene du måtte møte.

Gode medlemsfordeler

Som medlem i Creo får du inkludert ulykke-, ansvar-, og innboforskring, samt grunnforsikring. I tillegg får du tilgang til markedets beste instrument- og utstyrsforsikring, advokatforsikring og reiseforsikring. Du får også kurs, veiledning og informasjon knyttet til ditt arbeidsforhold. Vi hjelper deg med temaer som tilknytningsform, skatt, søknadsskriving, frilanssatser og mye mer.

Sammen står vi sterkere

I Creo mener vi at kulturbransjen står sterkere sammen. Dette gjelder som bransje, men også når vi står sammen på arbeidsplassen. I fellesskap er det mulig å forhandle frem gode løsninger for både arbeidstagere, arbeidsgivere og bransjen som helhet. Som medlem i fagforeningen Creo er du en del av trepartssamarbeidet. Den norske modellen, og alle de godene vi har i samfunnet, kommer fra et tett samarbeid mellom fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjoner og staten.

Les mer om medlemskap i Creo