Et tydelig flertall av LO Kommunes medlemmer som stemte har sagt ja til årets lønnsoppgjør i kommunene (KS). Samtidig var det et markant antall medlemmer som ikke var fornøyde med oppgjøret og stemte nei.

– Vi er glade for at flertallet av medlemmene har tatt inn over seg alvoret som pandemien har satt oss i, og akseptert at dette ble et unntaksår, også lønnsmessig. Norsk økonomi har fått en alvorlig knekk, noe som merkes i hele arbeidslivet, også i offentlig sektor. Nå står kampen om å bevare arbeidsplassene og unngå nedskjæringer og permitteringer for så mange medlemmer som mulig, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun legger til at Fagforbundet merker seg signalet fra det store antallet medlemmer som valgte å si nei til oppgjøret.

– Medlemmene er i sin fulle rett til å si sin mening om oppgjøret gjennom uravstemningen som nettopp er avsluttet. Det er ingen tvil om at vi hadde ganske andre forventninger før pandemien rammet oss, enn det resultatet vi nå måtte legge fram for medlemmene. Vi har sagt det før og sier det gjerne igjen, det er lov å være skuffet over årets lønnsoppgjør, ikke bare i kommunesektoren, men i store deler av arbeidslivet, sier hun.

– Når en såpass stor andel har stemt nei, er det også et tydelig signal om at fagarbeiderne og andre av våre medlemmer mener at de fortjener et lønnsløft i kommende oppgjør. Dette vil vi ta med oss, og dette bør også arbeidsgiverne merke seg, fortsetter hun.

Ja-flertall blant Creos medlemmer

Også blant Creos medlemmer ble det flertall for å godta det foreslåtte tariffresultatet. Om lag 35% av de over 2700 stemmeberettigede Creo-medlemmene i KS brukte stemmeretten i uravstemningen, og blant disse stemte 95% ja til forslaget.

– Vi var klar over at det var lite penger til rådighet, men er glade for at vi har klart å få til et oppgjør der våre medlemmer opprettholder kjøpekraften, sier Creos forbundsleder Hans Ole Rian.

– Vi er særlig fornøyde med at vi har kommet til enighet med KS om at pedagogisk kompetanse er å anse som relevant kulturskolefag som skal gi uttelling gjennom lønnsinnplassering. Dette har vært et uavklart spørsmål i noen kommuner, og vi er veldig glade for at vi nå har fremforhandlet en enighet rundt dette spørsmålet, sier Rian.

 

Les mer om tariffoppgjøret i KS og Creos kommentarer til oppgjøret her.

LO Kommune består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) Skolenes landsforbund (SL) Creo og El og IT-forbundet.