Denne uken var partene innkalt til frivillig mekling. Dessverre førte ikke dette til en løsning.

Den krevende pensjonskonflikten har nå pågått i 7 uker, og fra mandag er 1100 kulturansatte over hele landet i streik. Det vi kjemper for er en pensjonsordning som er livsvarig, og som er like god for kvinner og menn. Det er det vi var enige om i 2016, og vi krever ikke noe mer eller annet enn dette. At vi i det hele tatt måtte gå ut i streik, er derfor fortsatt ganske uforståelig.

 

Meklingen ga håp og forventninger

Onsdag denne uken var partene innkalt til frivillig mekling. Dessverre førte ikke dette til en løsning. Før meklingen uttalte Spekter og arbeidsgiverne at de var villige til å «gå bort fra sin posisjon og strekke seg langt.» Det førte både til håp og forventninger fra Creo og våre søsterforbund i LO. Det tilbudet som kom i meklingen var, på tross av dette, ikke noe mer enn et «luftslott», ettersom ordningen de presenterte som løsning ikke finnes. Som konsekvens av dette endte meklingen med brudd.

Minutter etter at partene gikk fra hverandre, valgte Spekter å sende ut et ukjent tilbud til media før vi fikk sett det. Utspillet ble samtidig sendt til partene og ble i går besvart av LO Stat.

 

Tilbudet var et forslag om å utsette saken

Vi beveget oss milevis da vi ble med på den midlertidige pensjonsordningen i 2016, og vi har bidratt til å spare institusjonene pensjonskostnader i 100-millioners klassen. Vi strakk oss også utrolig langt i den siste meklingen, og forsøkte å komme arbeidsgiverne i møte på deres behov. Deres siste tilbud innebærer ingen innfrielse av kravet vårt, og er i realiteten et forslag om å utsette saken til hovedoppgjøret 2022. Kjernen av denne konflikten, som ikke er om, men hvordan løftet om en livsvarig pensjon der kvinner og menn kommer like godt ut skal innfris, må løses nå. Tilliten er allerede tynnslitt, og ingen er tjent med å risikere en ny bitter konflikt om samme tema til neste år!

Pensjon er en langsiktig forpliktelse, og må være godt regulert og forankret i lovverket. Pensjonsordningen Spekter ønsker seg finnes ikke, tilbudet sikrer ikke kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, og inneholder altfor mange usikkerhetsmomenter.

 

Våre medlemmer fortjener en konkret og realistisk løsning

Arbeidsgiverne bygger «luftslott». Når det finnes løsninger i eksisterende pensjonslovgivning som er spesialdesignet for å løse akkurat de utfordringene institusjonene har, er dette vanskelig å forstå. Våre medlemmer fortjener en konkret og realistisk løsning som gir gode, livsvarige og like pensjonsytelser for kvinner og menn. Løsningen ligger klappet og klar. Hvis arbeidsgiverne ønsker det, er streiken over umiddelbart. De vet at det ikke er noe vi ønsker mer enn at våre medlemmer kan gå tilbake til jobb, fylle salene og gi publikum det sårt etterlengtede påfyllet av kunst og kultur de ønsker.