Anders Hovind
Klokka 24 mandag 30.8. kom partene til enighet i Kirkelig sektor. Oppgjøret har en ramme på 2,82% som er på linje med oppgjøret i kommunesektoren.

– Vi er spesielt tilfredse med at dette oppgjøret har lagt inn penger i lønnsgruppe 4b. Dette innebærer at enkelte arbeidstakere som i dag lønnes i gruppe 4, men som har ett års nødvendig tilleggsutdannelse utover 4 år, samlet vil få et godt lønnsløft, sier nestleder Anders Hovind.

Garantilønna for lønnsgruppe 4b har virkningsdato 1.1.2022. Innen den tid vil det bli oppretta nye stillingskoder i lønnsgruppa. Partene ønsker også å samarbeide om en egen veiledning som kan hjelpe partene lokalt med overflyttinga av aktuelle arbeidstakere fra lønnsgruppe 4 til 4b.

Det sentrale tillegget for de øvrige lønnsgruppene er gjeldende fra 1.5.2021.

KA frafalt i forhandlingene kravet om lokale lønnsforhandlinger i kirkelig fellesråd/menighetsråd i 2021. I stedet ble det avtalt at det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger på dette området ifm. med hovedoppgjøret i 2022. Creo vil tilby kurs for de tillitsvalgte om temaet.

Arbeidsutvalget i Creo godkjente forhandlingsresultatet 2.9.2021. Fagforeningene har frist til 30.9.2021 med å melde sin godkjenning til KA.

 

Du kan lese hele forhandlingsresultatet her.