– Vi er avhengige av hele laget for å kunne skape gode velferdstjenester

– Hele laget må få økt lønn i årets lønnsoppgjør, og de som har minst, må få mest, sier leder i LO Kommune, Mette Nord, ved forhandlingsstart 15. april.

Ved oppstarten av lønnsoppgjøret i KS understreker også forbundslederen i Creo betydningen av å ivareta alle ansatte i kommunene.

– Kommunene er avhengige av hele laget for å kunne skape gode velferdstjenester. Dette prinsippet må være fundamentalt i forhandlingene som nå starter, sier Hans Ole Rian. Med en ramme fra frontfaget på 5,2 prosent har vi en solid mulighet til å forbedre lønnsforholdene for kommuneansatte.

De som tjener minst skal prioriteres

– Alle påvirkes av økt rente og stigende matvarepriser, men de med lavere inntekter føler dette sterkest. Derfor står vi ved at de som tjener minst må prioriteres høyest i lønnsoppgjøret, slik at vi ikke ser en økning i de allerede eksisterende samfunnsforskjellene.

Motvirke økende ulikheter

Rian er tydelig på at lønnsoppgjøret ikke bare handler om tall, men også om å sikre en rettferdig fordeling av ressurser som kan styrke samfunnet som helhet.

– Creo går inn i lønnsoppgjøret med et tydelig mål om å sikre konkret lønnsvekst som anerkjenner og verdsetter våre medlemmers innsats, samtidig som vi arbeider for å redusere økonomiske ulikheter i samfunnet, avslutter Rian.

Visuell skillelinje

 Creos overordnede krav er

 

  • Sikre økt kjøpekraft for alle. 
  • Lønnsforskjeller mellom grupper med høyere utdanning i henholdsvis privat og offentlig sektor må reduseres. 
  • Det generelle tillegget må gis en innretning som sikrer alle en reallønnsvekst. Dette kan skje ved en kombinasjon av kronetillegg og prosenttillegg. 

 

Les Creos krav her

Visuell skillelinje
Forhandlingsstart i kommuneoppgjøret 15. april. (Foto: Birgit Dannenberg)

KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO kommune og representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.