I dag gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør. Partene har frist til 15. september å bli enige om en ny tariffavtale.

Likt kronetillegg

LO-kommune ønsker en sosial profil på oppgjøret, blant annet med et flatt kronetillegg. Et likt kronetillegg vil bety mest for dem med lavest lønn fra før. Det gir en god sosial profil.

LO-kommune krever også at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger. 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger.

Mer enn lønn

– Vi forbereder krav om en del tekstlige endringer av avtalen, sier leder i LO Kommune, Mette Nord. Hun var tidlig ute med et tydelig krav om at styrkede rettigheter til hele stillinger blir viktig i årets oppgjør.

Heltid en hovedsak

– Flere på heltid vil være en vinn-vinn-sak både for arbeidsgiver, pasienter og ansatte. Hvis alle deltidsansatte i kommunesektoren hadde jobbet heltid, ville det ifølge KS utgjort 32.700 ekstra årsverk. Når du hele tiden må jakte på neste tilbud om vakt, så kan du verken planlegge arbeidstiden din eller familielivet ditt. Det er en uverdig situasjon for mange, sier Nord.

Det er også fremmet krav om en rekke små og store forbedringer av tariffavtalen.

– Dette er et hovedoppgjør og da forhandles det om en rekke bestemmelser i avtaleverket ut over rene pengekrav. En del av disse kravene gjelder bare enkelte grupper av medlemmene. Vi har for eksempel stilt krav om å rette opp bestemmelsen for kvelds- og nattillegg slik at alle yrkesgrupper er sikret samme tillegg, sier hun.

 

Krav overlevert til KS