God lavlønnsprofil for ansatte i felles- og menighetsråd og i Den norske kirke.

Creo og andre LO-forbund innen kirkelig sektor har forhandlet frem en lønnsøkning for de ansatte. Resultatet samsvarer med oppgjørene i offentlig sektor og ivaretar særskilt en god lavlønnsprofil både for ansatte i felles- og menighetsråd og i rettssubjektet Den norske kirke.

Creo fikk ikke alle våre krav innfridd, og vi vil følge opp disse ved kommende års forhandlinger.

  • For ansatte i fellesråd og menighetsråd er lønnstilleggene mellom kr 21 700 og 35 100.
  • For ansatte i rettssubjektet Den norske kirke gis et prosenttillegg på 3,85 %, med et garantert kronetillegg på minst kr 24 500.

 

Disse tilleggene gjelder fra 01.05.2024. Lønnstilleggene er brutto, og deltidsansatte får tillegg beregnet forholdsmessig. LO-forbundene i kirkelig sektor inkluderer Creo, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

Oppgjøret blir som snarest sendt ut til uravstemming – bruk stemmeretten!

Se protokoll og vedlegg