Creos medlemsundersøkelse 2024

Medlemsundersøkelsen er en viktig del av Creos innsats for å sikre at vi forblir en relevant, sterk og inkluderende organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser på best mulig måte.

Undersøkelsen gir oss verdifull innsikt i hva som motiverer våre medlemmer, hvilke utfordringer de står overfor, og hvordan vi som forbund kan støtte dem i deres profesjonelle liv og virke.

En tryggere arbeidshverdag

Resultatene fra årets medlemsundersøkelse viser tydelig at trygghet i arbeidslivet er den viktigste grunnen til at våre medlemmer velger å være en del av Creo. For det er lettere å satse på kunsten når man ikke står alene.

Våre medlemmer fremhever flere fordeler i undersøkelsen, inkludert forhandlingsstyrke, politisk påvirkning, informasjon, juridisk bistand, kontrakthjelp, forsikringer og et fellesskap som jobber for å sikre rettferdige arbeidsforhold.

Vi står sterkere sammen

Undersøkelsen viser at et stort flertall av våre medlemmer mener at Creo blir en sterkere organisasjon ved å ha flere medlemmer. Det er også en utbredt oppfatning at det er viktig å ha én organisasjon som kan samle og representere hele kulturbransjen. Våre medlemmer uttrykker dessuten at Creo gjør en god jobb med å fremme kunst- og kulturfeltet, noe som gir oss en solid plattform for videre arbeid.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle som deltok i undersøkelsen. Deres tilbakemeldinger er uvurderlige for vår kontinuerlige utvikling og suksess som forbund.

Sammen kan vi gjøre Creo enda sterkere, til det beste for alle våre medlemmer.

 

Se rapport fra medlemsundersøkelsen