Forbundsstyret i Creo har vedtatt anbefalte minstesatser til bruk der oppdragsgiver ikke er tilsluttet SIK-avtalen. Satsene gjelder for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lys- og videodesignere, lyddesignere og maskedesignere.

Creo har samtidig utarbeidet normalkontrakter for de samme gruppene, samt en veiledning ved inngåelse av disse kontraktene.

De anbefalte satsene gjelder fra 1. juli 2020, og du finner dem som en nedlastbar fil i smartkortet. Du kan også laste ned PDF her. Normalkontraktene ligger under Kontrakter og skjemaer. 

Du finner også minstesatser og kontrakter for scenografer på denne siden.