Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Medlemskap i Norske Scenografer i Creo

For at bli medlem av Norske Scenografer må du melde deg inn i Creo forbundet for kunst og kultur. Under «Medlemskap i interesseorganisasjon» velger du «Norske Scenografer».

Visuell skillelinje

Norske Scenografer i Creos Vederlagsfond

NSc i Creos vederlagsfond utlyser 4 stipender á 30.000 NOK med søknadsfrist 02.08.2021. Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som bor og virker i Norge kan søke.

Det kan gis støtte til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter innen kunstnerens fagfelt. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer som bidrar til kunstnerisk utvikling. For mer informasjon se retningslinjer for tildeling av stipend.

Søknaden skal gi en presis begrunnelse for hva midlene vil gå til og skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (maks 1000 ord/1MB), kort CV (maks 1MB). Vedlegg: En liste på maks fem nettlenker, som leder direkte til en side med video, bilder og lyd-arbeider (bilde-filer, lyd-filer eller video som vedlegg mottas ikke).

Rapport sendes inn ved prosjektets slutt. Den skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet. Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Rapport sendes til scenograf@creokultur.no.

Norske Scenografer i Creo ønsker å synliggjøre våre fagfelt, så vi oppfordrer alle som mottar stipend til å skrive en kort innledning til rapporten, med maks 3 utvalgte bilder fra arbeidet (maks 1800 piksler, JPG/PNG). Denne innledningen vil kunne bli offentliggjort gjennom Norske Scenografer i Creos kanaler på sosiale medier eller nettside.

Søknaden sendes til scenograf@creokultur.no innen 02.08.2021, kl.15.00.

Visuell skillelinje

Mer info om NSc i Creo

Styret i Norske Scenografer i Creo 2020 – 2022:

 • Silje Sandodden Kise, styreleder (ny)
 • Jenny Hilmo Teig, nesteleder (på valg 2021)
 • Hege Pålsrud (på valg 2021)
 • Kyrre Heldal Karlsen (ny)
 • Christina Lovery (ny)
 • Øyvind Wangensteen (ny)

 

Vara:

 • Elisabeth Kjeldahl Nilsson
 • Kristin Bengtson
 • Leiko Fuseya
 • Berit Haltvik With (ny)

Forhandlingsutvalget skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Torkel Skjærven
 • Dordi Strøm
 • Christina Lovery (ny)

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere.

 • Fredrik Floen (ny som leder)
 • Marianne Thallaug Wedset
 • Tormod Lindgren (ny)

 

Vara til Stipendkomitéen:

Corentin JPM Leven (ny)

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Gjermund Andresen
 • Signe Becker (ny)

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1.585
Timegasje: Min. 1.362 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5.450
Ukesgasje: Min. 24.525

Minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere