Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Medlemskap i Norske Scenografer i Creo

For at bli medlem av Norske Scenografer må du melde deg inn i Creo forbundet for kunst og kultur. Under «Medlemskap i interesseorganisasjon» velger du «Norske Scenografer».

Kontaktinformasjon: 
nsc@creokultur.no
Visuell skillelinje

Tildeling av stipender fra Norske Scenografer i Creos vederlagsfond!

Årets mottakere av stipend fra vederlagsfondet er:

 • Peny Spanou. 30.000kr
 • Kristine Gjems. 30.000kr
 • Corentin JMP Leven. 30.000kr
 • Christine Lohre. 30.000kr

Vi gratulerer! 

Bakgrunn for tildelingen:  NSC i Creos vederlagsfond utlyste i år 4 stipender med søknadsfrist 02.08.2021. Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som bor og virker i Norge kunne søke. Det kan gis støtte til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter innen kunstnerens fagfelt. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer som bidrar til kunstnerisk utvikling.

Visuell skillelinje

Mer info om NSc i Creo

Styret i Norske Scenografer i Creo:

 

Styret: 
 • Silje Sandodden Kise, styreleder
 • Jenny Hilmo Teig, nestleder
 • Ida Grimsgaard, økonomi- og medlemsansvarlig (ny)
 • Kyrre Heldal Karlsen
 • Leiko Fuseya (ny)
 • Mari Hesjedahl (ny)
Vara: 
 • Berit Haltvik With
 • Mari Lotherington (ny)
 • Alva Brosten (ny)

Forhandlingskomiteen skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Silje Sandodden Kise
 • Torkel Skjærven
 • Dordi Strøm
 • Dagny Drage Kleiva

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere, samt stipendsøknader til Norske Scenografer i Creos vederlagsfond.

 • Tormod Lindgren
 • Ingvill Fossheim
 • Corentin JPM Leven (ny)
Vara:
 • Ingrid Skanke Høsøien (ny)

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Katja Fredriksen (ny)
 • Signe Becker

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1.585
Timegasje: Min. 1.362 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5.450
Ukesgasje: Min. 24.525

Minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere