Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Medlemskap i Norske Scenografer i Creo

For at bli medlem av Norske Scenografer må du melde deg inn i Creo forbundet for kunst og kultur. Under «Medlemskap i interesseorganisasjon» velger du «Norske Scenografer».

Visuell skillelinje

Norske Scenografer i Creos Vederlagsfond

I vår utlyste Norske Scenografer i Creos vederlagsfond 4 stipender á 40 000 NOK. Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som bor og virker i Norge kunne søke.

I Vederlagsfondets møte 15.06.2020 ble det gjort tildelinger for de utlyste stipendene. Vi gratulerer Berit Haltvik With, Signe Becker, Ramona Salo Myrseth og Aleksandra Niemczyk med tildelte stipender.

Stipendkomiteen fikk inn mange gode søknader, og det er dessverre ikke nok midler til å gi stipender til alle som kvalifiserer. Alle søknader ble grundig vurdert, og det har vært en svært vanskelig oppgave for komiteen å prioritere. Vi oppfordrer derfor alle til å søke igjen ved neste anledning, samt til å sende inn søknader på stipendene utlyst fra Statens Kunstnerstipend hver høst.

Visuell skillelinje

Mer info om NSc i Creo

Styret i Norske Scenografer i Creo 2020 – 2022:

 • Silje Sandodden Kise, styreleder (ny)
 • Jenny Hilmo Teig, nesteleder (på valg 2021)
 • Hege Pålsrud (på valg 2021)
 • Kyrre Heldal Karlsen (ny)
 • Christina Lovery (ny)
 • Øyvind Wangensteen (ny)

 

Vara:

 • Elisabeth Kjeldahl Nilsson
 • Kristin Bengtson
 • Leiko Fuseya
 • Berit Haltvik With (ny)

Forhandlingsutvalget skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Torkel Skjærven
 • Dordi Strøm
 • Christina Lovery (ny)

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere.

 • Fredrik Floen (ny som leder)
 • Marianne Thallaug Wedset
 • Tormod Lindgren (ny)

 

Vara til Stipendkomitéen:

Corentin JPM Leven (ny)

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Gjermund Andresen
 • Signe Becker (ny)

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1.585
Timegasje: Min. 1.362 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5.450
Ukesgasje: Min. 24.525

Minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere