Frilansere kan ved hybridpensjon sikres pensjon selv om ansettelsesforholdet er kort (under 12 måneder) og opptjent kapital er liten (mindre enn 50 % av G).

Det er blitt skrevet mye om frilansere* (midlertidig ansatte) og hybridpensjon den siste tiden. Ikke alt er basert på fakta, noe som dessverre har skapt usikkerheter blant våre frilansere om hvorvidt en hybridpensjon vil være bra eller dårlig for dem. Det er derfor svært viktig for oss å klare opp i dette.

 

  • Sissel Rødevand fra Actecan har utarbeidet en oversikt over hvordan hybridpensjon kan ivareta frilansere som typisk skifter ansettelsesforhold hyppig og ofte er i perioder uten ansettelsesforhold:
    Les Frilansere og hybridpensjon

 

 

Sissel Rødevand er utdannet aktuar og partner i Actecan. Actecan tilbyr utredninger og analyser innenfor forsikring og pensjon, samt bistand i arbeid med rammebetingelser for pensjonsordninger. Rødevand har erfaring fra forsikringsbransjen siden 1988 og har deltatt i en rekke offentlig utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon.

 

Les også:

Utdrag: Nå har jeg fått bekreftet av Finansdepartementet at konklusjonen Finanstilsynet kom med i 2020 fremdeles er gyldig. De skriver i epost til meg at det er riktig at det i tjenestepensjonsloven § 6-1 står at pensjonsbeholdningen ved ansettelsesforhold på kortere enn 12 måneder skal tilføres premiefondet, men de konkluderer på samme måte som Finanstilsynet med at det ikke betyr at det ikke gis adgang til for arbeidsgivere til å fastsette «en lavere eller ingen grense i regelverket for sin pensjonsordning». Det betyr altså at LO har hatt rett og at arbeidsgiverne fint kan opprette hybridpensjonsordninger for sine midlertidig ansatte.

 

* Creo vil minne at frilanserbegrepet slik det brukes i bransjen og i media kan være misvisende. Konflikten omfatter ikke oppdragstakere utenfor næring eller selvstendig næringsdrivende, siden disse uansett ikke er omfattet av tjenestepensjonsordningene. Begrepet frilanser i denne konteksten viser til midlertidig ansatte.