Søk stipend fra Creos Vederlagsfond innen 1.august!

Norske Scenografer i Creo har gleden av å utlyse stipender fra NSc i Creos Vederlagsfond! Vi utlyser et fritt antall stipender. Samlet tildelingssum er inntil 120.000,- Søknadsfrist er 01.08.2022.

 

Hvem kan få støtte?

Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere som bor og virker i Norge kan søke.

Hva gis det støtte til?

Det kan gis støtte til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter innen kunstnerens fagfelt. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer som bidrar til kunstnerisk utvikling. Det er også mulig for enkeltpersoner eller grupper å søke midler til å avholde aktivitet som fremmer faglig utvikling for gjeldende kunstnergrupper, for eksempel kurs, seminarer el.l. For mer informasjon se retningslinjer for tildeling av stipend.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal gi en presis begrunnelse for hva midlene vil gå til og skal inneholde: Prosjektbeskrivelse (maks 1000 ord/1MB), kort CV (maks 1MB).

Vedlegg: En liste på maks fem nettlenker, som leder direkte til en side med video, bilder og lyd-arbeider (bilde-filer, lyd-filer eller video som vedlegg mottas ikke).

Rapport

Rapport sendes inn ved prosjektets slutt. Den skal redegjøre for hvordan midlene er benyttet. Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Rapport sendes til scenograf@creokultur.no.

Norske Scenografer i Creo ønsker å synliggjøre våre fagfelt, så vi oppfordrer alle som mottar stipend til å skrive en kort innledning til rapporten, med maks 3 utvalgte bilder fra arbeidet (maks str. 1MB). Denne innledningen vil kunne bli offentliggjort gjennom Norske Scenografer i Creos kanaler på sosiale medier eller nettside.

 

Søknaden sendes til scenograf@creokultur.no innen 01.08.2022. Det er ikke nødvendig å være medlem i Norske Scenografer i Creo for å søke.