Lær mer om fysisk helse, prestasjonsfremmende trening, restitusjon og totalbelastning.

Som kunstnerisk utøver bruker man flere timer om dagen på å øve og trene. Om man er musiker, danser, sanger eller på andre måter utøver, er det helt essensielt at kroppen har de kapasitetene som trengs for å prestere, og at den tåler de fysiske belastingene den utsettes for til daglig.

– Creo opplever at mange sceniske yrkesgrupper har lite fokus på treningslære og fysisk helse. Det er også mange myter som florerer rundt disse temaene, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Mange likheter mellom idrettsutøvere og kunstnere

Kunnskapen vi har om det å prestere er delvis erfaringsbasert og delvis basert på forskning. Idretten, med prestasjonsorienterte utøvere, er ofte en viktig drivkraft i utviklingen av effektive treningsmetoder for å øke prestasjonsevnen.

Selv om det er tydelige forskjeller mellom en idrettsutøver og en kunster er det også svært mange likheter, og derfor mye erfaring Creos medlemmer kan dra nytte av. Blant annet er det i begge tilfeller store mengder med trening og øving som skal til for å prestere. Creo har derfor valgt å samarbeide med Norges idrettshøgskole når de nå tar tak i tematikken.

– Kunstnere kan på mange måter også betraktes som toppidrettsutøvere, sier Thomassen. Musikere og scenekunstnere lever av ekstreme prestasjoner. De jobber i konkurransepregede yrker, trener daglig, opptrer ofte, har mye smerter, og står jevnlig overfor risikoen for skader som kan true den kunstneriske karrieren.

– I tillegg skal en musiker eller scenekunstner som regel stå i yrket sitt lenger enn de fleste idrettsutøvere, legger hun til. Vi tror at bedre kunnskap i treningslære og fysisk helse kan bidra til økt trivsel og bedre prestasjon både i det daglige og på lang sikt.

 

Creo lanserer ressurssider for fysisk helse

Creo lanserer nå egne ressurssider for Fysisk helse og treningslære. Her tar Ingrid Eythorsdottir fra Norges idrettshøgskole opp ulike tematikk knyttet til treningslære. Med kunnskap fra idrett og forskning viser Eythorsdottir eksempler på hvordan du, som kunstner, kan prestere best mulig, lengst mulig.

Vi starter med en introduksjon til emnet som vil omhandle prestasjonsfremmende trening, restitusjon og totalbelastning. I tillegg publiserer vi i første omgang 5 videoforedrag om teamet Prestasjonsfremmende trening.

Treningslære introduksjon

Prestasjonsfremmende trening – videoforedrag