Supplerende innspill til Kunstnermeldingen

Creo har tidligere oversendt innspill til kunstnermeldingen. Denne uken sendte Creo følgende supplerende innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet:

De siste 4 årene har Creo hatt scenekunstmedisin som satsningsområde. Vedlagte rapport var lagt fram for vårt landsmøte i november, og redegjør for arbeidet vårt innen scenekunstmedisin de siste årene. Landsmøtet vedtok også en uttalelse om scenekunstmedisin, som utgangspunkt for forbundets videre satsning. Uttalelsen sier blant annet at; 

«Creo mener det bør være en nasjonal kulturpolitisk målsetting at yrkesspesifikke helseutfordringer ikke skal stå i veien for utøvende kunstneres mulighet for å livnære seg av kunsten, opprettholde livslange karrierer, og realisere sitt kunstneriske potensiale.» 

Vi håper departementet vil adressere behovet for å ivareta kunstnere og kulturarbeideres yrkeshelse som en del av den kommende kunstnermeldingen. En satsning på yrkeshelse bør også inngå som en del av et nytt kulturløft. 

Vi stiller oss gjerne til disposisjon for et møte for å utdype skulle det være ønskelig. 

 

Se innspill

Les mer om Creos arbeid innen scenekunstmedisin