Det er viktig å tillate hvile og restitusjon

Av Ingrid Eythorsdottir fra Norges idrettshøgskole

Restitusjonen skal skje i henhold til den fysiske belastningen du utsettes for. Trening og restitusjon går hånd i hånd. I tillegg er det svært viktig at de mentale prosessene, som også belastes gjennom en dag, restitueres.

Du bør kjenne til hvordan du kan påvirke restitusjonen, slik at den best gagner deg i det du driver med. Det må skilles mellom restitusjon som et verktøy for å prestere, altså i tiden før/under en forestillings- eller konsertperiode, og restitusjon i det daglige treningsarbeidet, altså restitusjon mellom alle timer med arbeid som legges inn daglig.

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje
Visuell skillelinje