Endringspsykologien

Det mest effektive for å oppnå psykisk endring i løpet av kort tid er metoder fra endringspsykologien. Endringspsykologien er utviklet av undertegnede, men den sterkt inspirert av Nevrolingvistisk programmering og av amerikanske korttidsterapeutiske tradisjoner.

NLP er en meget effektivt. Enkelte av metodene fra NLP kan man anvende på seg selv. De kan anvendes for å utvikle dyktighet og for å fjerne intense psykiske spenninger, men de må anvendes med bevissthet og forsiktighet, og på riktig måte. Hvis ikke kan føre til mer ubehag. Det finnes flere bøker om NLP. De får du tak i på Tanum og Norli, men kan sikkert bestilles fra enhver bokhandel.