Yoga og Tai Chi (Marshall art) er fysiske teknikker med positive følger for ro, selvkontroll og kontakt med egen kropp. Virkningen rent mentalt kommer gradvis og det tar en del tid for å få resultater. Men kroppslig vil du kunne få et fint utbytte. Disse metodene heller ikke veldig effektive for å kurere øyeblikkelig intens uro eller akutt oppstått angst