De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Aktuelt

Det har i dag vært avholdt forhandlinger mellom Creo og DNO&B vedrørende mellomoppgjøret per 1. april 2019. Partene kom ikke til enighet, se protokollen.

Forhandlingene overføres nå til de sentrale parter (LO Stat og Spekter) i såkalte fase 3-forhandlinger i løpet av mai.

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lyktes ikke i å bli enige om pensjon fra første krone og det ble dermed brudd i forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling. Det var LO og YS som valgte å bryte forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. – For oss er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen. Det vil omfatte om lag 10 000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger. Det kunne vi selvsagt ikke si ja til, sier forbundsleder Hans Ole Rian Rammer de lavtlønte – For de som går i deltidsstillinger vil det ha stor betydning om de er innmeldt eller ikke. Det handler ikke bare om å tjene opp pensjon, men er man innmeldt så er man også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger. Bare de to siste vil bety en stor forskjell om noe skulle skje, sier han. Se protokollen fra forhandlingene LO har om lag 25 000 medlemmer i sykehusene.

– Vi har fått gjennomslag for økt kjøpekraft til alle, likelønn samt bekjempelse av lavlønn, sier forhandlingsleder Eivind Gran, nestleder i LO Stat. Les mer på LO Stats nettside.