Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Aktuelt

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som er den forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune Creo er en del av, har brutt forhandlingene med Oslo kommune. De tre andre hovedsammenslutningene, Unio, Akademikerne og YS, har også gått til brudd.

Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten. Dette er hovedbegrunnelsen for å gå til brudd, samt manglende innfrielse av krav om å legge til rette for flere heltidsstillinger. Å få forhandlingsrett på pensjon, som de har i landets øvrige kommuner og i Staten, var et av KAHs viktigste krav til i årets tariffoppgjør.

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingsfristen er satt til 15. oktober. Hvis ikke meklingen fører til enighet vil resultatet være at Creos medlemmer tas ut i streik.