Når forhandles din lønn, og hva gjør Creo for deg?

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – hovedoppgjørene i 2020 innenfor alle avtaleområder hvor Creo er part. I år er alle bestemmelsene i tariffavtalene til forhandling, ikke bare lønn. Også bestemmelser om pensjon, arbeidstid, ulempetillegg, rettigheter under sykdom m.m. kan tas opp.

LOs representantskap vedtok 18. februar enstemmig tariffpolitisk uttalelse for oppgjøret i 2020.

NB! Som følge av korona-situasjonen er det bestemt at alle forhandlinger knyttet til tariffrevisjonen 2020 settes på vent og utsettes til august. NHO og LO starter opp igjen frontfagsforhandlingene etter planen 3. august. Mer informasjon om forhandlingsdatoer knyttet til andre tariffområder kommer på et senere tidspunkt. Gjeldende overenskomster prolongeres til august.