Når forhandles din lønn, og hva gjør Creo for deg?

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – hovedoppgjørene i 2020 innenfor alle avtaleområder hvor Creo er part. I år er alle bestemmelsene i tariffavtalene til forhandling, ikke bare lønn. Også bestemmelser om pensjon, arbeidstid, ulempetillegg, rettigheter under sykdom m.m. kan tas opp.

LOs representantskap vedtok 18. februar enstemmig tariffpolitisk uttalelse for oppgjøret i 2020.

NB! Som følge av korona-situasjonen ble det i vår bestemt at alle forhandlinger knyttet til tariffrevisjonen 2020 skulle utsettes til august. NHO og LO starter nå opp frontfagsforhandlingene igjen.