De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Aktuelt

LO Stat og Spekter har oppnådd enighet i de sentrale innledende A-delsforhandlingene i årets hovedoppgjør. Forhandlingene for Creos medlemmer fortsetter nå ute i de ulike virksomhetene iht. Spekters forhandlingsmodell. Mer utfyllende informasjon om forhandlingene og resultatet kan leses på LO Stat sine sider, se her. Frister for de lokale parter er satt til 17/9 kl. 15.00 for å be om bistand fra sentralt hold, og frist for avslutning for B-delsforhandlingene er 23/9 kl. 15.00.

Creos medlemmer er i hovedsak ansatt i virksomheter i område 1, kultur og i område 6, NRK.

Creo legger til grunn at de videre forhandlingene føres på grunnlag av oppgjørsrammen i frontfaget.

Pensjon ble et tema i A-delsforhandlingene. For de ansatte i orkestrene, teatrene og Den Norske Opera og Ballett ble partene i 2016 oppgjøret enige om å etablere en midlertidig innskuddspensjonsordning, med en målsettingen om at  den varige ordningen skulle være en kjønnsnøytral og livsvarig tjenestepensjonsordning. Innskuddspensjonsordningen ble prolongert i 2018 oppgjøret.

I årets A-delsforhandlinger fremmet LO Stat et krav om å erstatte innskuddspensjonsordningen med en hybrid pensjonsordning. Dette ble avvist, men nå blir det opp til de lokale parter å framforhandle en ny ordning som er i tråd med hva partene skrev under på i 2016.

Protokollen fra forhandlingene kan leses her.

Tariffoppgjøret i Spekter starter 25. august med A-delsforhandlinger.

Fortsetter så med forhandlinger ute i virksomhetene.

Creo har sammen med NTL og Fagforbundet gjennomført forhandlinger om revisjon av teateroverenskomsten.  Forhandlingen førte ikke fram. Forhandlingen føres videre i avsluttende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter senere i høst.

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret 2020 for Creos medlemmer ved Dansens Hus. Det gis et generelt tillegg fra 1.4.2020 på kr 5 635. Andre endringer i overenskomsten framkommer i protokollen.

Les protokoll