Aktuelt

Tirsdag kveld kom partene til enighet i lønnsforhandlingene på Virke-HUK (helse, utdanning og kultur) området. Den innebærer at ansatte i ideell virksomhet skal ha tilsvarende lønnsvekst som ansatte i det offentlige.
Creo har 105 medlemmer innenfor HUK området og er fornøyde med at vi også i dette oppgjøret ble enige om et resultat som sikrer våre medlemmer samme lønnsutvikling som er gitt i de sammenlignbare områdene

Tariffområdet Virke-HUK er delt inn i syv tariffavtaler, etter hvilket område virksomheten utfører tjenester i.

  • Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester innenfor Virke
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten innenfor Virke
  • Landsoverenskomst for høyskolene innenfor Virke
  • Landsoverenskomst for barnehagene innenfor Virke
  • Landsoverenskomst for museene innenfor Virke
  • Landsoverenskomst for virksomheter innenfor Virke
  • Landsoverenskomst for utdanningsinstitusjoner innenfor Virke

 

Protokoll