Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

Klokken 24 mandag 30.8. kom partene til enighet i Kirkelig sektor. Oppgjøret har en ramme på 2,82% som er på linje med oppgjøret i kommunesektoren.

– Vi er spesielt tilfredse med at dette oppgjøret har lagt inn penger i lønnsgruppe 4b. Dette innebærer at enkelte arbeidstakere som i dag lønnes i gruppe 4, men som har ett års nødvendig tilleggsutdannelse utover 4 år, samlet vil få et godt lønnsløft, sier nestleder Anders Hovind.

Garantilønna for lønnsgruppe 4b har virkningsdato 1.1.2022. Innen den tid vil det bli oppretta nye stillingskoder i lønnsgruppa. Partene ønsker også å samarbeide om en egen veiledning som kan hjelpe partene lokalt med overflyttinga av aktuelle arbeidstakere fra lønnsgruppe 4 til 4b.

Det sentrale tillegget for de øvrige lønnsgruppene er gjeldende fra 1.5.2021.

KA frafalt i forhandlingene kravet om lokale lønnsforhandlinger i kirkelig fellesråd/menighetsråd i 2021. I stedet ble det avtalt at det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger på dette området ifm. med hovedoppgjøret i 2022. Creo vil tilby kurs for de tillitsvalgte om temaet.

Arbeidsutvalget i Creo godkjente forhandlingsresultatet 2.9.2021. Fagforeningene har frist til 30.9.2021 med å melde sin godkjenning til KA.

Partene har denne gangen levert inn krav og tilbud før alle samlet seg i kirkens hus mandag morgen 30.8. klokka 8.30. Tradisjonen tro presenteres ikke krav og tilbud på partenes nettsider. Dette er for å sikre et godt forhandlingsklima. Partene har en forventning om at mellomoppgjøret 2021 kan gjennomføres i løpet av dagen. Forhandlingsresultatet vil bli presentert på våre nettsider så snart det foreligger.