Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

Creo har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle.

Vi har i LO Kommune Oslo kommet til enighet med Oslo kommune om et resultat som gir alle ansatte minst 32 600 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 36 og høyere får en økning på 6 %. Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2023.

Til sammen utgjør dette en ramme på 5,4 %, som er høyere enn ramma for frontfaget. Her har partene blitt enige om en ramme som bidrar til å tette noe av den mindrelønnsutviklingen som kommunal sektor har opplevd de siste oppgjørene.

– Dette er et historisk høyt tillegg i et mellomoppgjør og gir lønnsvekst for alle LO-medlemmene i Oslo, uttaler en fornøyd Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

Creo er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen.

Creo er en del av hovedsammenslutningen LO Kommune Oslo, sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Skolenes Landsforbund.

Protokoll

– Oppstarten i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er utsatt grunnet streiken i frontfaget. Frontfaget legger rammer for våre krav. Vi vil starte forhandlingene så raskt streiken er over, sier Per Egil Johansen leder for LO Kommune Oslo

– Vi støtter de streikedes krav om økt kjøpekraft og et løft for de lavtlønte, sier Roger Dehlin leder for Fagforbundet Oslo.

Det er streik mellom LO og NHO. Streiken omfatter 185 000 LO-medlemmer i privat sektor. Det er allerede tatt ut 23 000 medlemmer og 25 av dem er medlemmer i Fagforbundet Oslo. LO har varslet at nye 16 500 medlemmer stas ut på fredag 21. april.

Kontakt:

  • For LO kommune Oslo: Ta kontakt med Per Egil Johansen: 954 24 950
  • For Fagforbundet Oslo: ta kontakt med Roger Dehlin: 912 40 252

Creos hovedkrav:

  • Vi mener lønnsveksten må ivaretas gjennom de generelle tilleggene på lønnstabellen, og krever at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger ved dette oppgjøret.
  • Vi er opptatt av at utdanningsgruppene, særlig de med lengre utdanning, sikres sin andel av lønnsveksten. Disse gruppene har ofte store studielån å betjene, og med mange av våre medlemmer i deltidsstillinger, får mange av disse ikke full uttelling for den tid og økonomi de har investert i sin kompetanse.

 

Les Creos krav til mellomoppgjøret i Oslo kommune 2023