Denne siden blir løpende oppdatert under tariffoppgjørene.

Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.