Denne siden blir løpende oppdatert under tariffoppgjørene.

Til det statlige tariffområdet hører alle tilsatte i statsforvaltningen og statlige virksomheter.

Aktuelt

Det ble brudd i årets hovedoppgjør i det statlige tariffområdet. Alle hovedsammenslutningene (Akademikerne, UNIO, YS og LO Stat) brøt forhandlingene med Staten, men med ulik begrunnelse. Forhandlingene føres videre ved hjelp av Riksmekleren.

LO Stat har ved årets oppgjør fremmet krav om likelydende avtaler og om en rettferdig fordeling av lønnstilleggene gjennom et stort sentralt tillegg. Meklingsavslutningen er utløpet av 23. mai ved midnatt. Se LO Stats side for mer informasjon.

Hovedoppgjøret i Staten er i gang og LO Stat har levert sitt krav. Creo deltar i forhandlingene sammen med de andre LO forbundene som har medlemmer i det statlige tariffområdet. Forhandlingene skal sluttføres innen 1.mai.

Sentrale tillegg og likelydende avtaler

Hovedkravet er økt kjøpekraft i form av sentrale tillegg. LO Stat og Creo mener at sentrale tillegg bidrar til rettferdig fordeling og økt likelønn. LO Stat krever også en retur til likelydende hovedtariffavtaler for alle statsansatte. Ulikelydende avtaler i staten fører til større ulikhet og forskjellsbehandling. Vi ønsker derfor at alle hovedsammenslutningen i staten skal ha likelydende avtaler.

– I en tid med høye levekostnader er målet å gi folk bedre økonomisk handlingsrom gjennom en rettferdig fordeling av lønnsmidlene. Vi jobber for at våre medlemmer får en merkbar økning, sier nestleder i Creo, Cathrine Nyheim.

Les mer om oppgjøret her.