Tre musikere om hørsel

I forbindelse med publisering av den store helseundersøkelsen blant musikere i norske orkestre og militærkorps er et av funnene at 41% av musikerne i miltærkorpsene, og 37% av musikerne i orkestrene, rapporterer om problemer med hørsel. Dette er over dobbelt så mange som gjennomsnittet i befolkningen ellers. Til tross for et økende fokus og kunnskap om hørsel og hørselskader, er hørselstap fortsatt en risikofaktor for musikere.

Creo har spurt 3 musikere om deres reaksjon på det som kommer fram i rapporten.

  • Terje Tranaas: Pianist/tangentinstrumenter i blant annet Sambandet.
  • Clare Farr: Basstrombonist i Kringkastingsorkesteret.
  • Einar Heier: Bratsj, Trondheim Symfoniorkester.
Visuell skillelinje

En stor undersøkelse blant alle orkester- og militærmusikere i Norge viser at ca 40 % rapporterer om symptomer på hørselskader. Hva tenker du om det?

Terje: Dette synes jeg er veldig skremmende og ikke minst tankevekkende. Det høye tallet som rapporteres tilbake er kanskje bare en bekreftelse på det mange musikere har hatt mistanke om.

Clare: Jeg er dessverre ikke veldig overrasket. For KORK sin del så spiller vi ofte i saler som ikke er tilpasset de lydnivåene vi jobber i. Selv med god beskyttelse blir dette slitsomt og noen ganger skadelig gjennom et langt yrkesliv.

Einar: Litt vanskelig å mene noe om dette uten å vite hvordan det relaterer seg til normalbefolkningen. Musikere er muligens mer utsatt enn andre, men samtidig er vi også godt opplyste om problemet. Det er normalt at hørselen svekkes når man blir eldre. Men det er selvfølgelig noe vi må ha fokus på og finne mer ut av.

 

Vil undersøkelsen eventuelt endre din holdning når det gjelder å beskytte hørselen din?

Terje Tranaas, foto: Odd Inge Teige

Terje: Absolutt! Jeg opplever at bevissthet om egen og andres hørsel har vokst sterkt de siste årene. Det øves for eksempel med ganske store band på et helt annet lydnivå i dag enn for kun får år tilbake, da lydnivået over forholdsvis lang tid kunne være temmelig massivt. I dag kan vi prate med hverandre samtidig som vi spiller. Jeg forsøker også å bringe denne bevisstheten videre til yngre musikere og artister.

Clare: Jeg vil fortsette å beskytte min hørsel når jeg kjenner behov for det, og som tillitsvalgt vil jeg være enda mer oppmerksom når jeg skjønner at en produksjon kan være problematisk for mine kolleger.

Einar: Jeg gjør allerede det jeg kan for å beskytte meg, og arbeidsgiver dekker utgifter til ørepropper med filter.

 

Har du merket symptomer på hørselskader hos deg selv?

Terje: Ja, tydeligheten forsvinner jamt og trutt. Har heldigvis en fast avtale med ØNH-avdelingen på sykehuset i Namsos hvor jeg får sjekket hørselen hvert eneste år. Kan da følge utviklingen nøye og sette inn tiltak når de trengs.

Clare: Periodevis, men heldigvis ikke noe som hindrer meg i det daglige.

Einar: Ja. Jeg har tinnitus, og det kommer av en spesifikk hendelse i jobbsammenheng.

 

Tenker du at du har tilstrekkelig kunnskap om hørselskader, årsaker og forebygging?

Clare Farr, foto: Anna-Julia Granberg
Clare Farr, foto: Anna-Julia Granberg

Terje: Noe kunnskap har jeg tilegnet meg i løpet av årene, men sikkert ikke nok, og sikkert ikke faglig nok. Vi bør dele kunnskapen med både utøvere så vel som de som utdanner fremtidens utøvere – gjerne helt ned på ungt kulturskolenivå. Lærerne er viktige her!

Clare: Jeg tenker at kunnskapen alltid kan bli bedre. Samtidig er det viktig å kunne ha en god diskusjon om hvordan vi kan bruke kunnskapen i praksis, uten at det kunstneriske blir skadelidende. Og så kjenner jeg meg heldig som jobber i NRK, som kaller inn til regelmessig hørselstest og som har en bedriftslege som følger opp en eventuell skade.

Einar: Ja, dette er ikke noe nytt for meg.

 

Er hørselskader et tema blant kollegaer og andre i bransjen?

Terje: Ja, det kommer opp med ujevne mellomrom – spesielt i forbindelse med forberedelse til nye turneer, nye monitorsystemer etc.

Clare: Det er absolutt et tema, men det er mange hensyn å ta og det er krevende å konkludere med gode fellestiltak.

Einar: Ja det helt klart et tema.

 

Einar Heier, foto: Morten Krogvold

Bruker du hørselsvern selv?

Terje: Nei, men bruker alltid InEar der det er mulig. Det fører til at lydnivået går betydelig ned.

Clare: Ja, når jeg kjenner at jeg trenger det.

Einar: Ja, jeg bruker ørepropper med filter.

 

Har du sett på foredraget om hørsel av Carl Christian Lein Størmer som ligger på Creos nettsider? 

Terje: Har sett deler av det.

Clare: Nei, dessverre, men da har jeg noe å gjøre mens jeg venter på at kulturlivet skal åpne igjen!

Einar: Nei, ikke ennå. Håper å få gjort det snart.

 

Visuell skillelinje