Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) har pensjonsordningen som ivaretar begge kjønn og som varer livet ut. Kolleger ved andre kulturinstitusjoner streiker for samme ordning.

Foto: Ole Wuttudal

Arbeidsgivere og ansatte kulturbransjen er i konflikt om pensjon. Dette har resultert i at ansatte ved teatre, opera og orkester er i streik. Ansatte ønsker en hybridpensjon som tar høyde for at kvinner lever lengre enn menn. Arbeidsgiverne mener på sin side at arbeidstagere kommer dårligere ut.

Urimelig

– Det er urimelig av arbeidsgiver å hevde at hybridpensjon er dårligere for de ansatte. Hvorfor skulle ansatte gå i streik for en dårligere ordning? Sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Hun forteller at Creo gikk med på dagens pensjonsordning på bakgrunn av dårlig økonomi i sektoren. Da lovet arbeidsgiverne at de skulle jobbe for en pensjonsordning som skulle ivareta begge kjønn og vare livet ut. Dette løftet ønsker ikke arbeidsgiverne å innfri.

Fornøyd med ordningen

Trondheim Symfoniorkester & Opera har ordningen som deres kolleger ønsker, og er et levende bevis på at det er en løsning som fungerer godt. Einar Heier, hovedtillitsvalgt ved TSO, forteller at både arbeidsgiver og de ansatte er fornøyd med hybridpensjon.

Han kjenner seg heller ikke igjen i arbeidsgivers påstand om at frilansere kommer dårligere ut.

– Frilanserne er godt ivaretatt i vår Hybridordning. Alle frilansere i TSO opptjener pensjon fra første krone og vår faste «pool» av vikarer vil få en livsvarig ytelse på linje med de fast ansatte. Våre frilansere er fornøyde.

Han får støtte fra økonomisjef i TSO, Terje Strickert Samdal, som uttalte til Frifagbevegelse at ledelsen er fornøyd med ordningen og at den gir forutsigbarhet for begge parter.

En god løsning

– TSO er et eksempel på at Hybridpensjon er en god løsning for alle parter, sier Thomassen.

– Jeg vil oppfordre arbeidsgivere å se til TSO som et eksempel. Ingen er tjent med streik etter et allerede hardt belastet år for kulturen. Vi ber ikke arbeidsgivere om noe mer enn hva de allerede har lovet.