Hvordan påvirker totalbelastningen deg i det daglige?

Du har kanskje allerede sett Creos videoforedrag om prestasjonsfremmende trening og restitusjon. Det er her viktig å påpeke at du først og fremst er et menneske, så trening og restitusjon er ikke utelukkende det som vil øke prestasjonsevnen din.

Totalbelastningen du utsettes for, altså alt det du fysisk og psykisk utsettes for i det daglige, er det som er avgjørende. Følgelig trenger du kunnskap om hva totalbelastning innebærer og hvordan den påvirker deg. Det er kun med denne kunnskapen at du selv klarer å ta høyde for dette i din hverdag.

Visuell skillelinje