De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

Aktuelt

Med virkning fra 1. november 2023 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr 650 000 etter 10 år.

Tilleggsprotokoll – A2 område 10

Tilleggsprotokoll A2 – område 13

Partene er enige i lønnsoppgjøret for deg som jobber i helseforetakene. I Creo er dette først og fremst musikkterapeuter.

Creos medlemmer får mellom 26 000 og 31 000 ekstra i år. Dette er et godt resultat, og i tråd med resultatet fra frontfaget.

Fra hovedoppgjøret i 2022 ble det avtalt at ansatte i stillingsgruppe 5 med minst 10 års ansiennitet skal nå minstelønn på kr 650 000 i løpet av 2024. Creo har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å fastsette en dato for dette så tidlig som mulig. Dette gjøres gjeldende fra 01.01.2024.

Vi har fått gjennomslag for opprettelsen av et nytt ansiennitetstrinn på 6 år for samtlige stillingsgrupper.

Gode ubekvemstillegg
I forhandlingene ble det også enighet om en endring i ubekvemstillegg, herunder at det prosentvise tillegget for ordinært arbeid som utføres mellom 00:00 lørdag og 24:00 søndag økes til 26 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 70 kroner per time. Endringen gjøres gjeldende fra 1. desember.

Her er den nye lønna
Arbeidstakere i stillingsgruppe 1-3 gis et tillegg på kr 23.000 fra 1. mai, mens arbeidstakere i stillingsgruppe 4 gis et generelt tillegg på 5 % med virkning fra 1. mai. Ansatte i stillingsgruppe 5 gis et generelt tillegg på 5 % med virkning fra 1. juli.

Ny minstelønnstabell for Creos medlemmer:

0 år 4 år 6 år 8 år 10 år
Stillingsgruppe 4 kr. 463 000 kr. 479 000 kr. 481 000 kr. 505 000 kr. 565 000
Stillingsgruppe 5 kr. 516 000 kr. 539 000 kr. 550 000 kr. 577 000 kr. 633 000

 

Med virkning fra 1. januar 2024 økes minstelønn for stillingsgruppe 5 med minst 10 års ansiennitet til kr. 650 000.

 

Lokale forhandlinger
Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

Resultatet fra område 10 gjøres gjeldende for område 13.

Slik foregår Spekter-forhandlingene
I forhandlingene i Spekter Helse er Creo en del av LO Stat, og samarbeider med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, FO og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får Creo større tyngde i forhandlingene.

 

Protokoll område 10

Protokoll område 13

 

Creo har oppnådd enighet med Operaen i Kristiansund i årets mellomoppgjør. Alle trinn på lønnstabellen gis et generelt tillegg på 29 000 kr. fra 1. april.

Ansatte ved Operaens Ballettsenter blir plassert i overenskomsten med eget kompetanselønnsystem fra 1. august.

For alle detaljer, se protokoll.

Creo har kommet til enighet med Barratt Due musikkinstitutt i mellomoppgjøret 2023. Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer på hhv 5,7 % av lønn til og med 564 100 og hhv 5, 2 % av lønn over dette nivået. Minstelønnssatsene heves slik som vist i protokollen. Lønnssatsene reguleres per 1.april. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Protokoll

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret 2023 for Creos medlemmer i Music Norway. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokollen for mer informasjon.

Partene har kommet til enighet om lønnsregulering ved Dansens Hus. Det gis et generelt tillegg på kr. 34 000 per. 1.4.

Ansiennitetstillegg etter 5 og 10 år, jf. 4.5.2 i overenskomstens økes til kr 1 500. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Protokoll

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret i Oslo Filharmonien. For administrativt ansatte gis det et generelt tillegg på kr. 37 254. For musikerne er tillegget kr 12 000 samt et tillegg på 3, 97 %. Tilleggene gis fra 1.4.

Resultatet er i tråd med frontfaget.

Se protokoll for informasjon.

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret 2023 for Creos medlemmer ved Den Norske Opera & Ballett. Det gis et generelt tillegg på kr 27 700, samtidig gjøres det endringer i lønnsrammene. Alle endringer gjelder fra 1.4.

Midlertidig ansatte korsangere får regulert betalingssatsene med 5.2 % fra 1.8.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget på 5, 2 %.

For mer informasjon, se protokoll.

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret i Stavanger Symfoniorkester. Det gis et generelt tillegg på 39 000 til alle. Beløpet legges på alle trinn på lønnstabellen. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Det er oppnådd enighet i årets mellomoppgjør i Arktisk Filharmoni. Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 20 000, i tillegg gis det et generelt tillegg på 2, 32 %. Begge tillegg gis fra 1.4.

Se protokoll

Partene i Trondheim Symfoniorkester er enige om et generelt tillegg på kr 39 400. Beløpet legges på alle lønnstrinn.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokoll

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret 2023 for Creos medlemmer i Kristiansand Symfoniorkester. Det gis et generelt tillegg på kr 37 900. Tillegget legges på alle trinn på lønnstabellen.

Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokoll for mer informasjon.

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret for Creos medlemmer i Bergen Filharmoniske Orkester.

Det gis et generelt tillegg på kr. 38 950 fra 1.4.2023. Tillegget legges på alle trinn på lønnstabellen.

Oppgjøret er i tråd med resultatet i frontfaget.

Enighet i mellomoppgjøret for Creos medlemmer i Det Norske Blåseensemble. Oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Se protokoll for mer informasjon.

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret 2023 for Creos medlemmer ansatte ved teatrene.

Det gis et generelt tillegg på kr 32 150 fra 1.4.

Lønnssatsene for musikere endres til: Per prøve inntil tre timer: kr 2 100 og for forestilling inntil fire timer: kr 2 520.

For detaljer fra forhandlingen, se protokollen.

Oppgjøret er i tråd med resultatet i frontfaget.

Det er oppnådd enighet i åres mellomoppgjør i NRK for Creos medlemmer knyttet til KORK. Creo er godt fornøyd med resultatet.

Enigheten er som følger:

  • Et generelt tillegg på 38 000 kroner til alle medlemmer i Creo med virkning 1. april 2023.
  • Alle medarbeidere skal som minimum være sikret en regulering av individuell lønn med 5%
  • Lønnstrinn 38 og 42 økes med 2500 kroner med virkning 1. april 2023.
  • En pott gis til Creos journalist- og øvriggruppe på 1300 kroner per hode, med virkning fra 1. juli 2023.
  • Musikernes ulempetillegg økes med kr 1274 til kr 24 000, med virkning fra 1. oktober 2023.

Se også protokollen for mer informasjon.

Det er oppnådd enighet mellom Spekter og LO Stat i innledende A dels forhandlinger. Enigheten er i tråd med resultatet i frontfaget.

Frister for lokale forhandlinger er satt til 27. april kl. 16.00 for NRK og 16. mai kl. 12.00 for andre virksomheter i andre områder. Forhandlingene i Helseforetakene (A2) avtales senere.

Det ble også enighet om et partsarbeid knyttet til hjemmekontor. For mer informasjon se A dels protokollen og nyhetsoppslag på LO Stats sider, se her.

Protokoll