Denne siden blir løpende oppdatert under tariffoppgjørene.

Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Aktuelt

Enigheten i kommuneoppgjøret ble oppnådd natt til 1. mai, etter forhandlinger på overtid.

Creos forhandlingsleder i kommunal sektor – forbundsleder Hans Ole Rian – sier at dette lønnsoppgjøret, kombinert med lavere prisstigning, gjør at Creos medlemmer i kommunal sektor ligger an til å få reallønnsvekst.

– Det har vært viktig for oss å sikre økt kjøpekraft for alle våre lønnstakergrupper, og å sikre en videreføring av kompetanselønnsystemene både for undervisningspersonalet i grunn- og videregående skole, og for kulturskolelærere, ledere i kulturskolene og distriktsmusikere, sier Rian.

Se protokoll og vedlegg

Se nyhetssak

– Hele laget må få økt lønn i årets lønnsoppgjør, og de som har minst, må få mest, sier leder i LO Kommune, Mette Nord, ved forhandlingsstart 15. april.

Ved oppstarten av lønnsoppgjøret i KS understreker også forbundslederen i Creo betydningen av å ivareta alle ansatte i kommunene.

– Kommunene er avhengige av hele laget for å kunne skape gode velferdstjenester. Dette prinsippet må være fundamentalt i forhandlingene som nå starter, sier Hans Ole Rian. Med en ramme fra frontfaget på 5,2 prosent har vi en solid mulighet til å forbedre lønnsforholdene for kommuneansatte.

Les hele saken her

Les Creos krav her