Har du noen gang følt at øving og innsats ikke gir de resultatene du forventer? Eller at du rett og slett bare øver deg dårligere?

Om man er musiker, danser, sanger eller utøver på andre måter, er det helt essensielt at muskulaturen og kroppen har kapasiteten som trengs for å prestere. Den må tåle de fysiske belastningene den utsettes for til daglig.

Kunstnere er i all hovedsak å betrakte som toppidrettsutøvere. De øver hver dag, har hyppige forestillinger, jobber i ekstreme konkurranseyrker, har lite «off season», jobber med smerter, og står jevnlig overfor risikoen for skader som kan true den kunstneriske karrieren. I tillegg skal en kunstnerisk utøver som regel også stå i yrket sitt lenger enn de fleste idrettsutøvere.

Lite kunnskap om trening

Creo har observert at blant mange sceniske yrkesgrupper er det begrenset kunnskap om øvings- og treningsmetoder. Det finnes også mange myter om disse temaene.

De siste fem årene har Creo hatt scenekunstmedisin som satsningsområde. Vårt samarbeid med Ingrid Eythorsdottir fra Norges idrettshøgskole er et eksempel på dette. Vi har belyst ulike aspekter, og med innsikt fra idrettsverdenen og forskning, har vi vist eksempler på hvordan kunstnere kan prestere best mulig, lengst mulig.

Selv om informasjonen vi tilbyr er av generell karakter, håper vi at den kan veilede deg i å tilpasse din øvingsrutine. Målet er å fremme oppbygging og forebygge nedbrytning.

Visuell skillelinje

Videoforedrag

Ingrid Eythorsdottir har erfaring som danser med utdanning i klassisk ballet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Skader sa stopp til denne bransjen og livet gikk videre til studier ved Norges idrettshøgskole/institutt for fysisk prestasjonsevne, der hun våren 2022 fullførte en mastergrad i fysisk prestasjonsevne.

Ingrid har laget flere videoforedrag for Creo innen tre essensielle områder:

  1. Prestasjonsfremmende trening
  2. Restitusjon
  3. Totalbelastning

Trenger du mer kunnskap om hvilken fysisk belastning yrket ditt egentlig påfører deg? Vet du nok om sammenhengen mellom restitusjon og prestasjon, og hvordan du får kroppen til å spille på lag?

Les deg opp, og se Ingrids videoforedrag her!