Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Aktuelt

• 13.august. Seminar med gjennomgang av de partssammensatte utvalgene.
• 27. august – forhandlingsledermøte
• 3. september – forhandlingsåpning
• 9. september – forhandlingsledermøte
• 14. og 15. september – forhandlinger
LO-kommune er tilfreds med enighet om å opprettholde kjøpekraft, samt bedre uttelling for kompetanse og heltid i kommuneoppgjøret som kom i havn natt til onsdag 16.9.

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag også i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der våre medlemmer opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier Creos forbundsleder Hans Ole Rian.

De avtalte tilleggene er på mellom 1400.- og 1900.- kroner.

Les mer

Se protokoll

KS og LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune har etter forhandlinger kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2020. Alle Creos medlemmer i kommunal sektor (KS) skal nå stemme over resultatet i uravstemning.

Det enkelte medlem skal stemme ja eller nei i uravstemningen. Man kan kun stemme én gang.

E-post med lenke til uravstemningen ble sendt til alle registrerte medlemmer i KS-området fredag 25. september. Om du jobber innenfor KS men ikke har mottatt e-post om uravstemningen ber vi deg ta kontakt på post@creokultur.no omgående.

Fristen for å avgi stemme i uravstemningen er satt til 15. oktober kl. 12.

Les mer om forhandlingene og det anbefalte forhandlingsresultatet

 

KS og alle forbundene i LO kommune og YS-K har nå vedtatt forslaget til ny HTA. Det samme har forbundene i Unio, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Også forbundene i Akademikerne, med unntak av Den norske Legeforening, har akseptert forslaget til ny HTA.

Resultatet kan dermed iverksettes for medlemmer av alle organisasjoner som har vedtatt forslaget til ny HTA, samt for uorganiserte.

Rundskrivet omtaler nærmere de sentrale lønnstillegg som skal iverksettes pr. 1.9.2020, samt øvrige endringer, herunder endringer i Hovedtariffavtalen vedlegg 1.

B-rundskriv 6/2020 – Iverksettingsrundskriv

NB! Se merknad om at PPU skal regnes som relevant kulturfag og gi uttelling gjennom lønnsinnplassering på side 15.

B-rundskriv 4/2020 – Stillinger med særaldersgrense