Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Aktuelt

• 13.august. Seminar med gjennomgang av de partssammensatte utvalgene.
• 27. august – forhandlingsledermøte
• 3. september – forhandlingsåpning
• 9. september – forhandlingsledermøte
• 14. og 15. september – forhandlinger