Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak.

Aktuelt

• 13.august. Seminar med gjennomgang av de partssammensatte utvalgene.
• 27. august – forhandlingsledermøte
• 3. september – forhandlingsåpning
• 9. september – forhandlingsledermøte
• 14. og 15. september – forhandlinger
LO-kommune er tilfreds med enighet om å opprettholde kjøpekraft, samt bedre uttelling for kompetanse og heltid i kommuneoppgjøret som kom i havn natt til onsdag 16.9.

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag også i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der våre medlemmer opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier Creos forbundsleder Hans Ole Rian.

De avtalte tilleggene er på mellom 1400.- og 1900.- kroner.

Les mer

Se protokoll