Denne siden blir løpende oppdatert under tariffoppgjørene.

Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler.

Aktuelt

Det er brudd i tariffoppgjøret mellom LO kommune Oslo og Oslo kommune. Partene konstaterer at det ikke er grunnlag for å komme til enighet, og har derfor konstatert brudd i forhandlingene.

Det var ikke mulig å finne felles løsning under forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling. Dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24.00, blir det streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai.

Protokoll

Denne uken startet forhandlingene om hovedoppgjøret i Oslo kommune. Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler. Creo har derfor inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune.

I hovedoppgjøret er Creo tilsluttet forhandlingssammenslutningen LO kommune Oslo som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo kulturskole.

I Oslo kommune organiserer Creo først og fremst kulturskolelærere, lærere på videregående skoler og grunnskoler, og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.

Mandag 22.april klokka 13.00 møttes partene i første runde for å overlevere kravene. Partene har frist fram til midnatt natt til 1. mai på å bli enige. Om forhandlingene ikke fører fram går oppgjøret videre til mekling med bistand fra Riksmekleren.

Creos hovedkrav:

  • Sikre økt kjøpekraft for alle lønnstakergrupper.
  • Sikre uttelling for tilleggs-/videre-/spesialutdanning – formal og realkompetanse.
  • Sikre en balansert lønnsutvikling mellom de ulike stillingene i kommunen.
  • Økte ulempetillegg for kvelds- og nattarbeid og for helgearbeid.
  • Kompetanselønnsystemet for kulturskolelærere og videreføres og endres.

Se Creos krav til LO Kommune Oslo