Smitteveiledere

Vi har samlet noen veiledere fra kulturbransjen, som gir råd og anbefalinger i forbindelse med smittevern

Tiltakene baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende restriksjoner og anbefalinger. Veilederene vil derfor oppdateres etter hvert som det kommer nye retningslinjer fra myndighetene tilknyttet smittevern

Creo mottar også svært mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker. For dette har Creo laget en egen infoside hvor vi har samlet svarene på mye av det våre medlemmer lurer på nå. Gå til infoside.