De nasjonale og regionale orkestrene og teatrene, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund er tilsluttet Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Denne siden oppdateres i forkant av – og under – tariffoppgjørene.

 

Aktuelt

Enighet i Oslo Filharmonien. Musikerne er nå en del av overenskomsten med Creo. Se protokoll.

Enighet i årets lønnsoppgjør for Creos medlemmer i Trondheim Symfoniorkester og Opera. Se protokoll.

Det er oppnådd enighet i årets lønnsoppgjør ved Dansens Hus. Se protokoll.

Det er oppnådd enighet i årets forhandlinger for Creos medlemmer ved Music Norway. Se protokoll.

Partene ble den 5. mai enige om en ny pensjonsløsning for Creos medlemmer i Arktisk Filharmoni, Operaen i Kristiansund, Bergen Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Den Norske Opera & Ballett og ved teatrene omfattet av teateroverenskomsten.

Etter tre dager i frivillig mekling hos Riksmekleren kom løsningen endelig på plass, en løsning som innebærer at det etableres en pensjonsordning etter Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon). Samtidig blir den midlertidige innskuddspensjonsordningen videreført og tariffestet på linje med hybridpensjon. Virksomhetene vil dermed ha to parallelle pensjonsordninger i sine tariffavtaler.

Hybridordordningen vil være standardløsningen, men medlemmene kan aktivt velge innskuddspensjon som et alternativ.

Mer informasjon om meklingsløsningen kan leses her og i Riksmeklers møtebok.

Sangsolister, korsangere og ballettdansere som er omfattet av Operapensjonsloven er ikke omfattet av pensjonsløsningen. Det samme gjelder ansatte i Riksteatret og Kilden med lukket pensjonsordning i SPK.

Lønnsreguleringer og andre endringer i hovedoppgjøret er å lese i møteboken og i protokoll fra Fase tre mellom LO Stat og Spekter og i lokale forhandlingsprotokoller fra virksomhetene.

Det er oppnådd enighet i årets tariffrevisjon i Det Norske Blåseensemble. Det gis et generelt lønnstillegg på 3,8 % med virkning fra 1.4.2022.

Se protokollen.

Spekter og LO Stat ble i natt enige i de sentrale innledende A- dels forhandlingene om årets tariffrevisjon i Spekterområdet. A -delen gjelder for alle virksomhetene i Spekter, og de innledende forhandlingene danner grunnlaget for videre forhandlinger for hver enkelt overenskomst (B- del)

For Creos medlemmer er kravet om økt kjøpekraft viktig å få innfridd. Frontfagsrammen legger også i år premissene for tariffrevisjonen. LO Stat og Spekter ble i denne omgang heller ikke enige om ny pensjonsordning i kultursektoren. Kravet om ny pensjonsordning vil på nytt fremmes lokalt ute i de berørte virksomhetene.

 

De ulike fristene for forhandlingene og protokoll fra forhandlingene fremkommer i oversikten her.