Kurs i arbeidsrett og hovedavtalen

Publisert:

Flying start og Lover og avtaler

Publisert:

Kurs for tillitsvalgte Trøndelag

Publisert:

Flying start kurs for nye tillitsvalgte (fullt)

Publisert:

Lokale lønnsforhandlinger

Publisert:

Mellomoppgjøret i KS

Publisert:

Flying start – modul 2

Publisert:

Flying start – modul 1

Publisert:

Kommunalkonferansen 2021

Publisert:

Skift og turnus i Spekter

Publisert:

Lover og avtaler

Publisert:

Skift og turnus i Spekter

Publisert: